خطا
 • قالبی برای نمایش موجود نیست . لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

مزایای عضویت در مؤسسه

جدید ترین مزایای عضویت در مؤسسه

                     

 1. امکان دسترسی بصورت رایگان به پایگاههای فارسی مانند ایران کامپیندیکس، ایران لیزا، استانداردها، صنایع و استانداردهای متالوژی، معادن کشور، صنایع ایران، سوخت و انرژی، راه و ترابری، دانشوران معاصر ایران و غیره وجود دارد.
 2. دسترسی به متن کامل هر  مقاله چاپ و نشر شده در مجلات علمی داخل کشور، بصورت رایگان می باشد.
 3. دسترسی به متن کامل هر  مقاله چاپ و نشر شده در مجموعه کنفرانسهای داخل کشور، بصورت رایگان می باشد.
 4. دسترسی به متن کامل هر مقاله چاپ و نشر شده و پایان نامه در خارج از کشور بصورت رایگان وجود دارد.
 5. امکان دسترسی به چند هزار مدارک علمی بصورت رایگان وجود دارد.
 6. امکان دسترسی رایگان به چکیده های طرح پژوهشی داخل کشور وجود دارد.
 7. دسترسی به عمده روزنامه های داخلی کشور بصورت رایگان می باشد.
 8. دسترسی به عمده نقشه ها و اطلس ها بصورت رایگان می باشد.
 9. امکان دسترسیرایگان به متن کامل چند هزار کتاب در حیطه های مختلف وجود دارد.
 10. امکان دسترسیرایگان به چکیده  چند هزار پایان نامه داخل کشور و چکیده و متن کامل پایان نامه های خارج از کشور وجود دارد.
 11. امکان دسترسی رایگان به بانک آزمون استانداردهای علوم تربیتی و روانشناسی داخل کشور وجود دارد.
 12. امکان دسترسی به بانک کتابداران و متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی به صورترایگان وجود دارد.
 13. هزينه تامين منابع درخواستی با توجه به شرایط موجود برای آخرین مقالات به روز چاپ و نشر شده خارجی بين سی هزار ریال (30000 ريال) تا یکصد و ده هزار ريال (110000ریال) با توجه به نوع منابع متغير می باشد.
 14. آشنایی کامل بنیادی با مفاهیم بین المللی تدوین، چاپ و نشر مقاله و کتاب، انواع مجلات خارجی (ISI، ISC  و غیره) و کنفرانسهای خارجی.
 15. آشنایی کامل با مراکز  ISI،  ISCو  Scopusو پایگاههای ScienceDirect،Elsevier و غیره.
 16.  آشنایی کامل با بانکهای اطلاعاتی ملی و بین المللی مانند  Education Resources Information Center.
 17. امکان عضو شدن و دسترسی رایگان به آخرین تحولات و گزارشهای مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی ملی و بین المللی بصورت نسخه های چاپی و فایلهای الکترونیکی .pdf
 18. امکان دسترسی روزانه و موردی به خدمات مرتبط خاص.

و خدمات مرتبط دیگری که در  موارد مورد نیاز مشخص می گردد